Welkom

straatfotografie: Vishandelaar in Istanbul (digitaal b&w)